Kompanitë punojnë shumë për të ndërtuar marka të besueshme dhe të suksesshme; për krijimin e marrëdhënieve të qëndrueshme është e domosdoshme ndjekja e Klientit në të gjitha nevojat e tij, duke eksploruar të gjitha kanalet e mundshme të kontaktit. Abramo qëndron përkrah partnerëve të tij për të bërë çdo sfidë një mundësi.

Abramo hapet në Rumani

Abramo Customer Care arrin në Rumani në mars 2017. Në këtë fazë hyrëse do të operojë si suportues në tregun italian, për t`u hapur më vonë në atë rumun. Janë të hapura kandidaturat online.

Abramo rreth botës

Puno me ne

Më shumë se 100 vjet histori

milion kontakte

milion email të dërguara

Lokalitete

Burime

Gjuhë të folura

Çertifikimet

Sistemi i menaxhimit të cilësisë është projektuar për të përmbushur nevojat e klientëve tanë dhe në të njëjtën kohë të jetë brenda parametrave standart të çertifikatave të cilësisë.

Sistemet e menaxhimit të cilësisë
Shëndeti në punë dhe specifikimi i vlerësimit të sigurisë
Përgjegjshmëria sociale
Sistemi i menaxhimit të mjedisit
Menaxhimi i sigurisë së informacionit
Programi për miratimin e Çertifikimit të Pyjeve
Shëndeti dhe siguria në vendin e punës
Mbrojtja e të dhënave personale
Shërbimet e marrëdhënieve me konsumatorin
Çertifikimi i kujdestarisë