Sistemi i menaxhimit të cilësisë

Rrugëtimi i cilësisë në Grupin Abramo fillon në vitin 1996, vit i certifikimit të Abramo Grafiche, çertifikata e parë në Itali për shërbimet e integruara prestampa, stampa dhe ndërtim. Në vazhdimësi, janë marr çertifikatat e sistemeve ISO të pagueshme për kompanitë e tjera në grup.
Sot, sistemi i menaxhimit ISO konsiderohet me rëndësi të madhe për të siguruar përgjigje të përshtatshme për konsumatorin në drejtim të:

  • menaxhimit të nevojave specifike të konsumatorëve;
  • menaxhimit të specifikimeve të projektimit;
  • kontrollet e prodhimit në cilësinë e produkteve dhe shërbimeve;
  • gjurmueshmërinë e prodhimit;
  • menaxhimit të komunikimit dhe ankesave;
business-people

Skema e Çertifikimit dhe konformitetit:

KompaniaIso 9001Iso 14001Conformità D.lgs 81/08Conformità 196SA 8000OHSAS 18001FSCPEFCUNI EN 18295-1:2017/UNI EN 18295-2:2018UNI EN ISO 45001:2018UNI CEI EN ISO/IEC 27001:2017
Abramo Printim& Logjistika S.p.A. Po Po Po Po Po Jo Po Po Jo Po Po
Abramo Customer Care S.p.A. Po Po Po Po Po Po Jo Po Po Jo Po

Vendimi për të zbatuar një sistem të menaxhimit të përgjegjësisë shoqërore në përputhje me standardin SA 8000: çertifikatë 2001 datë 10 shtator 2008, u supozua nga menaxheri i lartë i Abramo Printing and Logistic S.p.A.(President, CEO) duke ditur se zbatimi i një sistemi të tillë do të ishte i dobishëm për:

  • Punëtorët, pasi ajo përbën një garanci për njohjen dhe mbrojtjen e të drejtave të tyre;
  • Konsumatorët dhe klientët, pasi në kohën e blerjes mund të zgjedhin për të blerë produktet e një ose disa kompanive të tjera me rëndësi më të madhe duke ditur sjelljen sociale;
  • Vetë kompania, e cila mund të fitojë një avantazh konkurrues të bazuar në imazhin që rezulton nga garancitë e ofruara në lidhje me natyrën etike të ciklit të saj të prodhimit;

Përmirësimi i kushteve të punës çon në veprime pozitive, duke përfshirë përmirësimin e klimës së biznesit dhe reduktimin e aksidenteve, duke çuar në përmirësimin e imazhit të kompanisë, rritje e besimit ndërmjet investitorëve dhe konsumatorëve dhe në mënyrë indirekte duke përmirësuar “cilësinë e produktit”.


ISO 14001 / UNI EN ISO 14001:2015
Abramo Customer Care

ISO 14001 / UNI EN ISO 14001:2015


ISO 9001 / UNI EN ISO 9001:2015
Abramo Customer Care

ISO 9001 / UNI EN ISO 9001:2015


SA 8000:2014
Abramo Customer Care

SA 8000:2014


UNI ISO 45001:2018
Abramo Customer Care

UNI ISO 45001:2018


UNI EN 18295-1:2017 / UNI EN 18295-2:2018
Abramo Customer Care

UNI EN 18295-1:2017 / UNI EN 18295-2:2018


UNI CEI ISO / IEC 27001:2017
Abramo Customer Care

UNI CEI ISO / IEC 27001:2017


Politika për zinxhirin e kujdestarisë FSC
Abramo Printim & Logjistika

Politika për zinxhirin e kujdestarisë FSC


SA 8000:2014
Abramo Printim & Logjistika

SA 8000:2008


ISO 9001 / UNI EN ISO 9001:2015
Abramo Printim & Logjistika

ISO 9001 / UNI EN ISO 9001:2015


ISO 14001 / UNI EN ISO 14001:2015
Abramo Printim & Logjistika

ISO 14001 / UNI EN ISO 14001:2015UNI CEI ISO / IEC 27001:2017
Abramo Printim & Logjistika

UNI CEI ISO / IEC 27001:2017


ISO 12647-2:2013
Abramo Printim & Logjistika


UNI EN ISO 45001:2018
Abramo Printim & Logjistika

UNI EN ISO 45001:2018