Karriera

Breaking news

Abramo ricerca - per nuova sede su Roma - Operatori contact center inbound da inserire nel suo organico con contratto di apprendistato.
Si richiede:

diploma di scuola superiore;
età compresa tra 18 e 28 anni;
ottimo utilizzo del PC;
conoscenza degli strumenti di comunicazione chat/SMS;
disponibilità a lavorare su turni - part-time - festivi e week end.

È previsto iniziale periodo di formazione d’aula di 4 settimane al quale farà seguito, solo a raggiunta idoneità, un inserimento con contratto apprendistato, in un contesto altamente dinamico e professionale con possibilità di crescita professionale.
Sede di lavoro: Roma

Se interessati inviare CV al seguente indirizzo di posta elettronica: selezioni_roma@abramo.com

Grupi Abramo ka një rrjet solid të zhvillimit të shpejtë të kompanisë me zyra në gjashtë vende. Mijëra kontakte trajtohen çdo ditë dhe janë burim frymëzimi për përmirësim, rritje dhe inovacion.

Sekreti i suksesit tonë qëndron në ekipin tonë: nga momenti i parë që u formua e deri më sot, secili prej nesh ka qenë dhe është një bllok ndërtimi thelbësor për zhvillimin e kompanisë. Kjo është arsyeja pse ne jemi gjithmonë në kërkim të personave të motivuar dhe ambiciozë, të cilët gëzojnë duke punuar së bashku në kontekstin ndërkombëtar. Të gjithë ndajmë objektivin për të bërë mirë punën tonë, sot më mirë se dje.

Ne mendojmë se suksesi i kompanisë kalon nëpërmjet pjesëmarrjes kolektive ku kontribuojmë me një mbështetje të madhe për punën në grup. E vlerësojmë dinamizmin dhe frymën e iniciativës, duke ofruar të gjitha mundësitë për rritje. Ne projektojmë rrugët e karrierës, për të mbajtur një nivel të lartë të efikasitetit në gjirin e organizimit dhe dimë se si të menaxhojmë ndryshimet që vijnë nga tregu.

Rritja e burimeve njerëzore është një objektiv i lidhur ngushtë me përmirësimin e aftësive profesionale, e cila është arsyeja pse ne kemi bërë përmirësimin e vazhdueshëm, shtyllë të politikave tona të zhvillimit.

Kemi realizuar një sistem të Menaxhimit të Performancës që është nxitësi kryesor në menaxhimin e burimeve njerëzore: për të zhvilluar potencialin dhe performancën kemi krijuar shtigje të veçanta individuale për rritjen profesionale dhe menaxheriale, që shoqëron jetën e çdo punonjësi që nga koha e futjes përgjatë të gjitha fazave të zhvillimit të mëvonshëm profesional.

A jeni gati për sfidë? Filloni karrierën tuaj në Abramo!

Dërgoni kandidaturën tuaj

Në qoftë se ju dëshironi të aplikoni për të arritur përsosmërinë, jemi të gatshëm për të marrë kërkesën tuaj për një nga profilet përkatëse të punëve të kërkuara. Më poshtë do të gjeni adresat e faqeve web të Abramo në botë të cilat ofrojnë punë:

Albacall (Shqipëri)
Abramo Deutschland (Deutschland)
Abramo do Brasil (Brasil)
Abramo.SI (Slovenija)
Abracall.ro (România)

Për rrugëtimin e karrierës suaj në Itali, ne kemi organizuar rekrutimin sipas faqeve të interesit.
Ju mund të dërgoni CV-në tuaj me email, duke përshkruar pozicionet për të cilat ju jeni të interesuar, në një nga këto vende:
Crotone, Catanzaro, Cosenza, Palermo dhe Lamezia Terme.Utilizzando il sito, accetti l'utilizzo dei cookie da parte nostra. maggiori informazioni

Cookie policy I cookies sono file di testo, contenenti piccoli quantitativi di informazioni, che vengono memorizzati sul computer o dispositivo mobile dell’utente che visita un sito web. Ad ogni successiva visita, i cookies vengono inviati nuovamente al sito web che li ha originati (cookies di prime parti), o ad un altro sito web (cookie di terze parti) e permettono al sito di riconoscere l’utente (naturalmente in forma anonima). I cookie possono essere installati i direttamente dal proprietario e/o responsabile del sito web (cookie di prima parte) oppure dai responsabili estranei al sito web visitato dall’utente (cookie di terza parte) in questo secondo caso le informazioni relative alla privacy devono ricercarsi direttamente nei siti di terza parte. L’uso di cookies da parte di Abramo Custumer Care spa (di seguito “Abramo”) avviene nel pieno rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente in materia, che consente l’uso di queste tecnologie per determinati scopi legittimi, come la memorizzazione tecnica per il tempo strettamente necessario a trasmettere una comunicazione o a fornire uno specifico servizio richiesto dall’Utente Tipologie di cookie utilizzati sui siti di Abramo Cookies Tecnici I cookies “tecnici” si dividono in cookies di navigazione e cookies di sessione. Essi sono strettamente necessari a garantire la normale navigazione dei siti. • I cookies di sessione si cancellano automaticamente alla fine di ogni navigazione con la chiusura del browser, • i cookies di navigazione hanno una vita più lunga. Sia i cookies di sessione, sia quelli di navigazione sono necessari per navigare all’interno dei siti stessi poiché consentono funzioni essenziali quali per esempio autenticazione, validazione, gestione di una sessione di navigazione. I cookies tecnici sono essenziali e possono essere utilizzati anche in assenza del consenso dell’interessato. Cookies non tecnici Cookies analitici o analytics: questi cookies vengono utilizzati per analizzare statisticamente gli accessi/le visite al sito, e perseguono esclusivamente scopi statistici e non anche di profilazione o di marketing. Essi raccolgono informazioni in forma aggregata, senza la possibilità di risalire alla identificazione del singolo utente. Questa tipologia di cookies (cd. opt out) possono sempre essere disattivati seguendo le procedure fornite dal browser utilizzato. Cookies di profilazione di terze parti Ti informiamo che sui siti di BM vengono installati “Cookies di Terze Parti analitici, di profilazione”. Per questi, fermo restando la possibilità di disabilitarli attraverso le impostazioni del browser come già indicato, ti forniamo il link all’informativa estesa e ai moduli di consenso delle terze parti che installano questi cookies. Cookie analitici di terze parti presenti sui siti di Abramo Cookie tecnici che non richiedono consenso Cookie generato da Informativa estesa Google Analytics https://support.google.com/analytics/answer/2763052?hl=it Cookie di terze parti Per i trattamenti di dati personali che, previo suo consenso, società terze note a Abramo potrebbero porre in essere attraverso i cookie, clicchi sui link che seguono per la prestazione o non prestazione del consenso seguendo le relative indicazioni, dopo aver letto le diverse informative: Facebook Attraverso i siti di XXX , Facebook, qualora presti il relativo consenso, potrà trattare i suoi dati personali per consentirle un’esperienza di navigazione arricchita da funzionalità e servizi di social network https://www.facebook.com/policies/cookies/ Linkedin Attraverso i siti di XXXX, Linkedin, qualora presti il relativo consenso, potrà trattare i suoi dati personali per consentirle un’esperienza di navigazione arricchita da funzionalità e servizi di social network http://it.linkedin.com/legal/cookie-policy Google Analytics I siti di XXX hanno attivato le funzioni pubblicitarie di Google Analytics, le funzioni pubblicitarie implementate sono: i rapporti sui dati demografici e sugli interessi di Google Analytics. L’attivazione di queste funzioni pubblicitarie consente a Google Analytics di raccogliere i dati sul traffico tramite i cookie per la pubblicità di Google e gli identificatori anonimi, oltre ai dati raccolti tramite un’implementazione standard di Google Analytics. I siti di BM raccolgono e utilizzano i dati provenienti dalla pubblicità basata sugli interessi di Google o i dati sul pubblico di terze parti (ad es. età, sesso e interessi) di Google Analytics e le funzioni di Google Analytics implementate in base alla pubblicità display (ad es. remarketing, rapporti sui dati demografici e sugli interessi di Google Analytics) solo a fini statistici e di analisi del pubblico. I dati sono raccolti ed aggregati in forma anonima mediante software proprietari o di terze parti (es. Google Analytics). I siti di XXX e fornitori terzi, tra cui Google, utilizzano sia cookie proprietari (come il cookie di Google Analytics) sia cookie di terze parti (come il cookie di DoubleClick) per informare, ottimizzare e pubblicare annunci sulla base delle precedenti visite degli utenti ai siti di XXX. È possibile disattivare Google Analytics per la pubblicità display e personalizzare gli annunci della Rete Display di Google nei seguenti modi: • Utilizzando le Impostazioni annunci: https://www.google.it/settings/ads • Attraverso le componenti attualmente disponibili per la disattivazione di Google Analytics per il Web: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/

Chiudi