Suporti në marketing dhe shitje

Përveç ofertës së shërbimeve të kujdesit ndaj klientit, Abramo vë në dispozicion për partnerët e saj eksperiencën ndërkombëtarë dhe multi-sektoriale për një gamë të zgjidhjeve të integruara. Mbështetja teknologjike e inteligjencës sonë na lejon të menaxhojmë më mirë kanalin e ri të rrjetit social, duke gjeneruar udhëheqjen dhe optimizuar shitjen.

Jemi partner global të biznesit të aktorëve të mëdhenj të afirmuar në tregjet ndërkombëtare, dhe në të njëjtën kohë, ne mbështesim kompanitë e vogla që duken në një sektor të ri tregëtar ose industrial: pasurojmë përvojën tonë dhe e rrisim nëpërmjet zgjerimit të teknologjisë, duke ruajtur dhe rifituar aksionet e tregut.


Young businesswoman

Sondazhe & Shitjet

Sondazhet janë themeli i çdo fushate të marketingut zhvilluar dhe përshtatur sipas nevojave të klientit. Realizojmë fushata të reklamimit mbi klientët me prespektivë dhe klientët besnikë, ose shitjen nëpërmjet telefonit(telesales) për të zgjeruar bazën e konsumatorëve. Në funksion të klientit, shërbimet Telesales mund të rriten dhe të integrohen përmes monitorimit dhe raportimit të performancës së duhur.

Përveç të tjerash, është e mundur rritja e efektivitetit të shërbimeve të pasura Telemarketing, për shembull, me aktivitete plotësuese të koordinimit dhe skedulimit të njësive tregtare duke operuar ngushtë me klientin.

Fushatat të cilat kanë si shënjestër shitjen për konsumatorët e ardhshëm, janë krijuar përmes të gjitha kanaleve të disponueshme dhe në mënyrë të teleselling përbrenda/jashtë, cross-selling dhe up-selling.

Në ambientin e Front Office, përsa i përket asistencës teknike dhe tregtare, këto aktivitete kanë si qëllim përmirësimin e eksperiencës së konsumit të klientëve fundor. Shërbimi ndaj suportit të klientit është i integruar në mënyrë të përkryer me shitjen (angazhimi proaktiv) si në mënyrë reaktive ashtu edhe atë proaktive.


Aktivitetet e mirëmbajtjes dhe rikuperimit të konsumatorëve

Shërbimet e mbajtjes së klientëve dhe besnikëria e konsumatorit janë drejtuar ndaj atyre kompanive që e kanë të nevojshme mbajtjen dhe konsolidimin e klientëve të tyre, si dhe stimulimin e "klientëve pasive". Abramo ofron vitet e përvojës së tij në menaxhimin e programeve të besueshmërisë të fituara me partnerët kryesorë në tregjet e tyre përkatëse. Falë gamës së gjerë të shërbimeve që ne menaxhojnë, ofrojmë veten si një partner i integruar në mbështetje të menaxhimit "të plotë" të aktiviteteve të besnikërisë: nga shërbimi i klientit inbound/outbound/backoffice deri te menaxhimi i logjistikës dhe depove.

team_support_care


Marketingu dixhital

I japim rëndësi të madhe shërbimeve marketing realizuar përmes kanaleve të rrjeteve sociale. Falë intuitës së Presidentit aktual të grupit, investimi në kërkime teknologjike në këtë drejtim ka lejuar Abramo të dallojë në tregun e zgjidhjeve dixhitale për origjinalitetin dhe efektivitetin e tyre në rezultat.

Aktivitetet në lidhje me këto shërbime janë menaxhuar me klientët nëpërmjet rrjeteve sociale brënda CRM; gjenerata lider;mediat analitike sociale. Proçeset janë të organizuara me eksperiencë dhe të reduktuar nëpërmjet motorëve semantike, të cilat garantojnë punën, në aspektin e kohë-përgjigjes dhe normë-përgjigjes, më të larta se norma.


“I thjeshtëzojmë rrugët me rrezik, propozojmë ide të reja, përditësojmë partnerët tanë rreth teknologjive më të fundit, komunikojmë shpesh dhe me efikasitet duke konsoliduar besimin, në mënyrë që së bashku të mund të reagojmë shpejt për të papriturat.”
Klienti: Alitalia
Transporti ajror

Perfeksionon nivelin e bisedës për të nxitur blerjen. Kjo domosdoshmëri e Alitalia, e cila me suportin e Abramo përfiton nga shërbimi ndaj klientit për të rritur volumin e shitjeve të biletave në të gjithë botën.


Lider në telefoni
Telekomunikacion

Si të zhvillojmë kënaqësinë e konsumatorit nëpërmjet shitjeve përfituese. Mbajtjen e pajisjeve dhe rritjen e të ardhurave nëpërmjet kthimit në investim.