Printimi dhe logjistika

Historia e Abramo Printing starton me fillimet e shekullit të njëzetë, kur Giovanni Abramo themeloi Tipografinë Popullore, me qëllim për të vënë në dukje të gjithë funksionin shoqëror dhe nxitjen kulturore që ai donte të ushtronte në këtë zonë.

I njëjti pasion mbeti i fshehur ndër vite me Artet Grafike(Arti Grafiche) të Antonio Abramo, struktura e parë dhe e vërtetë industriale, deri në ditët e sotme të Abramo Printing & Logistics.

Pas më shumë se një shekull aktivitete të pandërprera, me kalimin e viteve, berthama origjinale artizanale i la rrugën një realiteti modern industrial, Abramo Printing & Logistics, drejtuar sot nga gjenerata e katërt e sipërmarrësve, e akredituar në sektorin kombëtar dhe ndërkombëtar si për nivelin e lartë të infrastrukturës dhe pajisjeve teknologjike në dispozicion të saj dhe rolit të rëndësishëm ekonomik dhe social që vazhdon të luajë me sukses në këtë zonë.


abramo_printing
Në vitet '90, politikat e menaxhimit të miratuara me profesionalizëm nga kjo familje e sipërmarrësve kalabrezë dhe investimet e mëdha kanë dhënë shtytje të fortë për të dy specialitetet sektoriale lidhur me diversifikimin dhe integrimin e ofertës së shprehur në treg.

Sot, dimensionet e arritur nga Abramo Printing & Logistics janë në sajë të menaxhimit të mençur dhe aftësive sipërmarrëse të familjes së Abramo dhe në sajë të një menaxhimi profesional dhe të përgatitur, të kujdesshëm për të monitoruar dhe për të përshtatur realitetin e kompanisë me evolucion e vazhdueshëm të tregut.

Abramo Printing & Logistics, në sajë të gamës së gjerë të materialeve të shtypura, shërbime logjistike, prokurimi elektronik dhe postar është pjesë e segmenteve të ndryshme të tregut. Krahasuar me konkurrentët e tjerë, është aktori lider për furnizimin e produkteve dhe shërbimeve të integruara.

Unik në industri, jemi në gjendje të drejtojmë çdo klient drejt zgjedhjes që i përshtatet më mirë nevojave të tij duke ofruar një shërbim të plotë dhe të saktë të administrimit të të gjithë proçesit të prodhimit në sajë të artikulimit të kompanisë në tri punëtori të ndryshme - pre-stampimi , shtypje/stampimi, ndërtimi - të cilat kanë arritur, për herë të parë në Itali, Çertifikimin e Cilësisë UNI EN ISO 9001.


Produktet dhe teknologjitë e printimit

Produktet

 • Stampa offset;
 • CP – Printimi Komercial;
 • Materiale promo reklamuese:
  • BTL – Below the line;
  • POP/POS – Pika e blerjes, Pika e Shitjes;
 • Mass Printing;
 • Marketingu direkt;
 • Modeli i vazhdueshmërisë;

Teknologjitë

 • Offset deri në 10 ngjyra edhe format më të madh;
 • Offset ne modelin e vazhdueshmërisë;
 • Rotoffset kufje 16 faqe (ngjyra a5 me fletë të prodhimit), 48 dhe 64 faqe;
 • Stampime laser dhe personalizim i të dhënave të ndryshueshme, edhe në stampimin reel, me të dhënat e përshtatur të ndryshueshme në mënyrë të zezë dhe plot ngjyra;
 • Prodhim Letër/Produkte letre;
 • Etiketa në letër, plastike me teknologji të kompensuar dhe ekran;
prodotti_integrati

abramo_services

Produktet dhe shërbimet

Stampa tradicionale

Ndarjet e stampimit Offset e Rotoffset falë makinerisë moderne dhe inxhinierizimit kontekstual e gjithë proçeseve të prodhimit të konsoliduara me kalimin e kohës, lejon Abramo Printing & Logistics për të përmbushur çdo kërkesë lidhur me produktet e printimit tradicional dhe cilësisë.

Integrimi mes industrisë së printimit dhe shërbimeve logjistike, e-prokurimet dhe postimeve lejon përshtatjen në grupe të ndryshme të segmenteve të tregut dhe pozicionimin e vetes si lider i padiskutueshëm në mesin e konkurrentëve për furnizimin e produkteve dhe shërbimeve të integruara.

Është pikërisht ky fleksibilitet ekstrem, si në anën e prodhimit ashtu edhe të organizimit, së bashku me qasjen konsulente të cilën gjithmonë Abramo Printing e përdor për klientët e saj, vendosjen e raporteve të partnershipit dhe jo thjeshtë furnizimin, e kanë bërë ndër vite punëdhënësin ideal për botën e Telco, shërbimet, bankat, sigurimet.

Duke ofruar teknologjitë më moderne dhe të avancuara, Abramo Printing siguron:

 • Stampën e Cilësisë dhe Përsosmërisë (Abramo historikisht ka bashkëpunuar me Institutin e Treccani);
 • Printimin komercial;
 • Integrimin e proçeseve të prokurimit me sistemet e menaxhimit të ndërmarrjeve;
 • Materiale BTL;
 • Materiale POP e POS për shpërndarjen në shkallë të gjerë;
 • Prodhimin e stampave të sigurisë.

Mass Printing

Divizioni Mass Printing i pajisur me linjat e stampimit dixhital më modern dhe të përparuar si në të bardhë e të zi ashtu edhe në ngjyrë të plotë(full color) siguron prodhimin në shkallë të gjerë dhe shpërndarjen e llojeve të ndryshme të korrespondencës - faturimit, llogari bankare, marketingut të drejtpërdrejtë, paralajmërimeve, gazeta, ftesa , kërkesat e taksave - ofrojnë njëkohësisht standarde të larta në proçeset e stampimit bashkë me konfidencialitetin dhe besueshmërinë në përpunimin e të dhënave personale.

Pikat e forta të Mass Printing janë:

 • Menaxhimi i sasive të mëdha të dokumentave;
 • Menaxhimi i sofistikuar i teksteve, personalizuar me emrat dhe markat tregtare, diferencim në përmbajtje duke përdorur një shumëllojshmëri të karaktereve të stampimit;
 • Vendosje automatike në zarfet e tipografisë dhe zarfet e kthimit

Falë kompetencës së lartë dhe profesionalizmit të ICT-së në mbështetjen e operacioneve, Abramo Printing & Logistics është në gjëndje të marrë flukset e stampimit në çdo format e t`i transformojë duke siguruar për të gjithë brezat në dalje dhe duke tejkaluar çdo problem të përputhshmërisë në mes të platformave të përdorura nga konsumatorët dhe makinat e stampimit.

mailing_service.jpg

mailing_service.jpg

Marketingu i drejtpërdrejtë

Kombinimi midis produkteve të stampimit tradicional dhe menaxhimit të të dhënave variabël kanë lejuar Abramo Printing për t`u afirmuar në Itali dhe jashtë vendit si një ofrues kryesor i aktiviteteve të marketingut të drejtpërdrejtë nëpërmjet kanalit Mailing që është kanali tradicional për DM, për tërësinë e mundësive që vendos në dispozicion. Kjo nuk vlen vetëm për Mailing e adresuar, por edhe për atë jo të adresuar.

Falë mundësisë për të menaxhuar më shumë postime(mailing), të gjitha kanalet e tjera të kontaktit (telefon, celular, internet, rrjete sociale ..) të nevojshëm për zhvillimin e fushatave të komunikimit interaktiv që janë shpirti i DM (si një mjet i integruar i marketingut dhe komunikimit) Abramo e ka vendosur veten si ofrues i shërbimeve globale të marketingut të drejtpërdrejtë.


Moduli i vazhdueshmërisë

Departamenti i Modulit të vazhdueshëm ka evoluar gjatë viteve, duke kaluar nga prodhimi i thjeshtë në prodhimin e një printimi të sofistikuar dhe kompleks. Ky departament prodhon printime të sigurta sipas kontratës, aplikimin e etiketave të personalizuara me holograme, si edhe shtypjen e etiketave serigrafike me cilësi të lartë.

Departamenti i Modulit të Vazhdueshëm gjen shprehjen e saj më të gjerë te Abramo në Shërbimin eProkurim projektuar Postës Italiane dhe gjithashtu klientëve të tjerë me kërkesa të ngjashme të ofrimit të shërbimeve në të gjithë vendin.

gestione_ottica_documentale

prodotti_integrati

E-Procurement

Që prej vitit 2001, Abramo Printing & Logistic luan për Postën Italiane një shërbim të logjistikës së integruar që siguron prodhimin dhe shpërndarjen në afërsisht 5,000 pika të përdorimit të të gjitha formave brenda 24-48 orëve nga marrja e urdhrit, me një përqindje dorëzimi nga 98%.

Proçesi është i qeverisur nga një sistem e-prokurimi që bën të mundur marrjen e urdhrave në kohë reale.

Në ofrimin e shërbimit, Abramo Printing & Logistics ka optimizuar një sistem të menaxhimit të aktiviteteve për të garantuar për konsumatorin dhe përdoruesin fundor performancë të lartë në aspektin e besueshmërisë dhe saktësisë.

Proçesi është i strukturuar për të siguruar në thelb tre lloje të shërbimeve:

 • Furnizimi me materiale ekonomike;
 • Menaxhimi i platformës logjistike;
 • Vettore-Delivery.

Platforma është ridimensionuar në kohë për të menaxhuar proçesin logjistik Poste italiane.

Afërsi të bazës logjistike në vendin e prodhimit dhe lidhjen me nyjet kryesore të komunikimit të gjerë (autostradë, udhëkryqe, hekurudhor, ajror), të cilat nuk janë më shumë se 15 minuta, janë një plus në aspektin e menaxhimit dhe prodhimit dhe të përshtatshëm në klientët e tjerë.


Kontaktet komercial


“Kemi ndërtuar një themel të fortë të proçeseve funksionale, të teknologjisë dhe burimeve njerëzore që përmirësojnë disa funksione të nevojshme për klientët tanë të biznesit, në mënyrë që ata mund të përqëndrohen në veçantitë e biznesit të tyre dhe e bëjnë atë të rritet me sukses.”

Klienti: Posteitaliane
Printim

Prodhimin dhe shpërndarjen në Italinë Jugore të dokumenteve letër me një ritëm jo më të ngadaltë se 32 milion njësi në muaj

Utilizzando il sito, accetti l'utilizzo dei cookie da parte nostra. maggiori informazioni

Cookie policy I cookies sono file di testo, contenenti piccoli quantitativi di informazioni, che vengono memorizzati sul computer o dispositivo mobile dell’utente che visita un sito web. Ad ogni successiva visita, i cookies vengono inviati nuovamente al sito web che li ha originati (cookies di prime parti), o ad un altro sito web (cookie di terze parti) e permettono al sito di riconoscere l’utente (naturalmente in forma anonima). I cookie possono essere installati i direttamente dal proprietario e/o responsabile del sito web (cookie di prima parte) oppure dai responsabili estranei al sito web visitato dall’utente (cookie di terza parte) in questo secondo caso le informazioni relative alla privacy devono ricercarsi direttamente nei siti di terza parte. L’uso di cookies da parte di Abramo Custumer Care spa (di seguito “Abramo”) avviene nel pieno rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente in materia, che consente l’uso di queste tecnologie per determinati scopi legittimi, come la memorizzazione tecnica per il tempo strettamente necessario a trasmettere una comunicazione o a fornire uno specifico servizio richiesto dall’Utente Tipologie di cookie utilizzati sui siti di Abramo Cookies Tecnici I cookies “tecnici” si dividono in cookies di navigazione e cookies di sessione. Essi sono strettamente necessari a garantire la normale navigazione dei siti. • I cookies di sessione si cancellano automaticamente alla fine di ogni navigazione con la chiusura del browser, • i cookies di navigazione hanno una vita più lunga. Sia i cookies di sessione, sia quelli di navigazione sono necessari per navigare all’interno dei siti stessi poiché consentono funzioni essenziali quali per esempio autenticazione, validazione, gestione di una sessione di navigazione. I cookies tecnici sono essenziali e possono essere utilizzati anche in assenza del consenso dell’interessato. Cookies non tecnici Cookies analitici o analytics: questi cookies vengono utilizzati per analizzare statisticamente gli accessi/le visite al sito, e perseguono esclusivamente scopi statistici e non anche di profilazione o di marketing. Essi raccolgono informazioni in forma aggregata, senza la possibilità di risalire alla identificazione del singolo utente. Questa tipologia di cookies (cd. opt out) possono sempre essere disattivati seguendo le procedure fornite dal browser utilizzato. Cookies di profilazione di terze parti Ti informiamo che sui siti di BM vengono installati “Cookies di Terze Parti analitici, di profilazione”. Per questi, fermo restando la possibilità di disabilitarli attraverso le impostazioni del browser come già indicato, ti forniamo il link all’informativa estesa e ai moduli di consenso delle terze parti che installano questi cookies. Cookie analitici di terze parti presenti sui siti di Abramo Cookie tecnici che non richiedono consenso Cookie generato da Informativa estesa Google Analytics https://support.google.com/analytics/answer/2763052?hl=it Cookie di terze parti Per i trattamenti di dati personali che, previo suo consenso, società terze note a Abramo potrebbero porre in essere attraverso i cookie, clicchi sui link che seguono per la prestazione o non prestazione del consenso seguendo le relative indicazioni, dopo aver letto le diverse informative: Facebook Attraverso i siti di XXX , Facebook, qualora presti il relativo consenso, potrà trattare i suoi dati personali per consentirle un’esperienza di navigazione arricchita da funzionalità e servizi di social network https://www.facebook.com/policies/cookies/ Linkedin Attraverso i siti di XXXX, Linkedin, qualora presti il relativo consenso, potrà trattare i suoi dati personali per consentirle un’esperienza di navigazione arricchita da funzionalità e servizi di social network http://it.linkedin.com/legal/cookie-policy Google Analytics I siti di XXX hanno attivato le funzioni pubblicitarie di Google Analytics, le funzioni pubblicitarie implementate sono: i rapporti sui dati demografici e sugli interessi di Google Analytics. L’attivazione di queste funzioni pubblicitarie consente a Google Analytics di raccogliere i dati sul traffico tramite i cookie per la pubblicità di Google e gli identificatori anonimi, oltre ai dati raccolti tramite un’implementazione standard di Google Analytics. I siti di BM raccolgono e utilizzano i dati provenienti dalla pubblicità basata sugli interessi di Google o i dati sul pubblico di terze parti (ad es. età, sesso e interessi) di Google Analytics e le funzioni di Google Analytics implementate in base alla pubblicità display (ad es. remarketing, rapporti sui dati demografici e sugli interessi di Google Analytics) solo a fini statistici e di analisi del pubblico. I dati sono raccolti ed aggregati in forma anonima mediante software proprietari o di terze parti (es. Google Analytics). I siti di XXX e fornitori terzi, tra cui Google, utilizzano sia cookie proprietari (come il cookie di Google Analytics) sia cookie di terze parti (come il cookie di DoubleClick) per informare, ottimizzare e pubblicare annunci sulla base delle precedenti visite degli utenti ai siti di XXX. È possibile disattivare Google Analytics per la pubblicità display e personalizzare gli annunci della Rete Display di Google nei seguenti modi: • Utilizzando le Impostazioni annunci: https://www.google.it/settings/ads • Attraverso le componenti attualmente disponibili per la disattivazione di Google Analytics per il Web: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/

Chiudi