Printimi dhe logjistika

Historia e Abramo Printing starton me fillimet e shekullit të njëzetë, kur Giovanni Abramo themeloi Tipografinë Popullore, me qëllim për të vënë në dukje të gjithë funksionin shoqëror dhe nxitjen kulturore që ai donte të ushtronte në këtë zonë.

I njëjti pasion mbeti i fshehur ndër vite me Artet Grafike(Arti Grafiche) të Antonio Abramo, struktura e parë dhe e vërtetë industriale, deri në ditët e sotme të Abramo Printing & Logistics.

Pas më shumë se një shekull aktivitete të pandërprera, me kalimin e viteve, berthama origjinale artizanale i la rrugën një realiteti modern industrial, Abramo Printing & Logistics, drejtuar sot nga gjenerata e katërt e sipërmarrësve, e akredituar në sektorin kombëtar dhe ndërkombëtar si për nivelin e lartë të infrastrukturës dhe pajisjeve teknologjike në dispozicion të saj dhe rolit të rëndësishëm ekonomik dhe social që vazhdon të luajë me sukses në këtë zonë.


abramo_printing
Në vitet '90, politikat e menaxhimit të miratuara me profesionalizëm nga kjo familje e sipërmarrësve kalabrezë dhe investimet e mëdha kanë dhënë shtytje të fortë për të dy specialitetet sektoriale lidhur me diversifikimin dhe integrimin e ofertës së shprehur në treg.

Sot, dimensionet e arritur nga Abramo Printing & Logistics janë në sajë të menaxhimit të mençur dhe aftësive sipërmarrëse të familjes së Abramo dhe në sajë të një menaxhimi profesional dhe të përgatitur, të kujdesshëm për të monitoruar dhe për të përshtatur realitetin e kompanisë me evolucion e vazhdueshëm të tregut.

Abramo Printing & Logistics, në sajë të gamës së gjerë të materialeve të shtypura, shërbime logjistike, prokurimi elektronik dhe postar është pjesë e segmenteve të ndryshme të tregut. Krahasuar me konkurrentët e tjerë, është aktori lider për furnizimin e produkteve dhe shërbimeve të integruara.

Unik në industri, jemi në gjendje të drejtojmë çdo klient drejt zgjedhjes që i përshtatet më mirë nevojave të tij duke ofruar një shërbim të plotë dhe të saktë të administrimit të të gjithë proçesit të prodhimit në sajë të artikulimit të kompanisë në tri punëtori të ndryshme - pre-stampimi , shtypje/stampimi, ndërtimi - të cilat kanë arritur, për herë të parë në Itali, Çertifikimin e Cilësisë UNI EN ISO 9001.


Produktet dhe teknologjitë e printimit

Produktet

 • Stampa offset;
 • CP – Printimi Komercial;
 • Materiale promo reklamuese:
  • BTL – Below the line;
  • POP/POS – Pika e blerjes, Pika e Shitjes;
 • Mass Printing;
 • Marketingu direkt;
 • Modeli i vazhdueshmërisë;

Teknologjitë

 • Offset deri në 10 ngjyra edhe format më të madh;
 • Offset ne modelin e vazhdueshmërisë;
 • Rotoffset kufje 16 faqe (ngjyra a5 me fletë të prodhimit), 48 dhe 64 faqe;
 • Stampime laser dhe personalizim i të dhënave të ndryshueshme, edhe në stampimin reel, me të dhënat e përshtatur të ndryshueshme në mënyrë të zezë dhe plot ngjyra;
 • Prodhim Letër/Produkte letre;
 • Etiketa në letër, plastike me teknologji të kompensuar dhe ekran;
prodotti_integrati

abramo_services

Produktet dhe shërbimet

Stampa tradicionale

Ndarjet e stampimit Offset e Rotoffset falë makinerisë moderne dhe inxhinierizimit kontekstual e gjithë proçeseve të prodhimit të konsoliduara me kalimin e kohës, lejon Abramo Printing & Logistics për të përmbushur çdo kërkesë lidhur me produktet e printimit tradicional dhe cilësisë.

Integrimi mes industrisë së printimit dhe shërbimeve logjistike, e-prokurimet dhe postimeve lejon përshtatjen në grupe të ndryshme të segmenteve të tregut dhe pozicionimin e vetes si lider i padiskutueshëm në mesin e konkurrentëve për furnizimin e produkteve dhe shërbimeve të integruara.

Është pikërisht ky fleksibilitet ekstrem, si në anën e prodhimit ashtu edhe të organizimit, së bashku me qasjen konsulente të cilën gjithmonë Abramo Printing e përdor për klientët e saj, vendosjen e raporteve të partnershipit dhe jo thjeshtë furnizimin, e kanë bërë ndër vite punëdhënësin ideal për botën e Telco, shërbimet, bankat, sigurimet.

Duke ofruar teknologjitë më moderne dhe të avancuara, Abramo Printing siguron:

 • Stampën e Cilësisë dhe Përsosmërisë (Abramo historikisht ka bashkëpunuar me Institutin e Treccani);
 • Printimin komercial;
 • Integrimin e proçeseve të prokurimit me sistemet e menaxhimit të ndërmarrjeve;
 • Materiale BTL;
 • Materiale POP e POS për shpërndarjen në shkallë të gjerë;
 • Prodhimin e stampave të sigurisë.

Mass Printing

Divizioni Mass Printing i pajisur me linjat e stampimit dixhital më modern dhe të përparuar si në të bardhë e të zi ashtu edhe në ngjyrë të plotë(full color) siguron prodhimin në shkallë të gjerë dhe shpërndarjen e llojeve të ndryshme të korrespondencës - faturimit, llogari bankare, marketingut të drejtpërdrejtë, paralajmërimeve, gazeta, ftesa , kërkesat e taksave - ofrojnë njëkohësisht standarde të larta në proçeset e stampimit bashkë me konfidencialitetin dhe besueshmërinë në përpunimin e të dhënave personale.

Pikat e forta të Mass Printing janë:

 • Menaxhimi i sasive të mëdha të dokumentave;
 • Menaxhimi i sofistikuar i teksteve, personalizuar me emrat dhe markat tregtare, diferencim në përmbajtje duke përdorur një shumëllojshmëri të karaktereve të stampimit;
 • Vendosje automatike në zarfet e tipografisë dhe zarfet e kthimit

Falë kompetencës së lartë dhe profesionalizmit të ICT-së në mbështetjen e operacioneve, Abramo Printing & Logistics është në gjëndje të marrë flukset e stampimit në çdo format e t`i transformojë duke siguruar për të gjithë brezat në dalje dhe duke tejkaluar çdo problem të përputhshmërisë në mes të platformave të përdorura nga konsumatorët dhe makinat e stampimit.

mailing_service.jpg

mailing_service.jpg

Marketingu i drejtpërdrejtë

Kombinimi midis produkteve të stampimit tradicional dhe menaxhimit të të dhënave variabël kanë lejuar Abramo Printing për t`u afirmuar në Itali dhe jashtë vendit si një ofrues kryesor i aktiviteteve të marketingut të drejtpërdrejtë nëpërmjet kanalit Mailing që është kanali tradicional për DM, për tërësinë e mundësive që vendos në dispozicion. Kjo nuk vlen vetëm për Mailing e adresuar, por edhe për atë jo të adresuar.

Falë mundësisë për të menaxhuar më shumë postime(mailing), të gjitha kanalet e tjera të kontaktit (telefon, celular, internet, rrjete sociale ..) të nevojshëm për zhvillimin e fushatave të komunikimit interaktiv që janë shpirti i DM (si një mjet i integruar i marketingut dhe komunikimit) Abramo e ka vendosur veten si ofrues i shërbimeve globale të marketingut të drejtpërdrejtë.


Moduli i vazhdueshmërisë

Departamenti i Modulit të vazhdueshëm ka evoluar gjatë viteve, duke kaluar nga prodhimi i thjeshtë në prodhimin e një printimi të sofistikuar dhe kompleks. Ky departament prodhon printime të sigurta sipas kontratës, aplikimin e etiketave të personalizuara me holograme, si edhe shtypjen e etiketave serigrafike me cilësi të lartë.

Departamenti i Modulit të Vazhdueshëm gjen shprehjen e saj më të gjerë te Abramo në Shërbimin eProkurim projektuar Postës Italiane dhe gjithashtu klientëve të tjerë me kërkesa të ngjashme të ofrimit të shërbimeve në të gjithë vendin.

gestione_ottica_documentale

prodotti_integrati

E-Procurement

Që prej vitit 2001, Abramo Printing & Logistic luan për Postën Italiane një shërbim të logjistikës së integruar që siguron prodhimin dhe shpërndarjen në afërsisht 5,000 pika të përdorimit të të gjitha formave brenda 24-48 orëve nga marrja e urdhrit, me një përqindje dorëzimi nga 98%.

Proçesi është i qeverisur nga një sistem e-prokurimi që bën të mundur marrjen e urdhrave në kohë reale.

Në ofrimin e shërbimit, Abramo Printing & Logistics ka optimizuar një sistem të menaxhimit të aktiviteteve për të garantuar për konsumatorin dhe përdoruesin fundor performancë të lartë në aspektin e besueshmërisë dhe saktësisë.

Proçesi është i strukturuar për të siguruar në thelb tre lloje të shërbimeve:

 • Furnizimi me materiale ekonomike;
 • Menaxhimi i platformës logjistike;
 • Vettore-Delivery.

Platforma është ridimensionuar në kohë për të menaxhuar proçesin logjistik Poste italiane.

Afërsi të bazës logjistike në vendin e prodhimit dhe lidhjen me nyjet kryesore të komunikimit të gjerë (autostradë, udhëkryqe, hekurudhor, ajror), të cilat nuk janë më shumë se 15 minuta, janë një plus në aspektin e menaxhimit dhe prodhimit dhe të përshtatshëm në klientët e tjerë.


Kontaktet komercial


“Kemi ndërtuar një themel të fortë të proçeseve funksionale, të teknologjisë dhe burimeve njerëzore që përmirësojnë disa funksione të nevojshme për klientët tanë të biznesit, në mënyrë që ata mund të përqëndrohen në veçantitë e biznesit të tyre dhe e bëjnë atë të rritet me sukses.”

Klienti: Posteitaliane
Printim

Prodhimin dhe shpërndarjen në Italinë Jugore të dokumenteve letër me një ritëm jo më të ngadaltë se 32 milion njësi në muaj