Politika e privatësisë

Informacioni është i bazuar në Rekomandimin nr. 2/2001 që autoritetet evropiane për mbrojtjen e të dhënave personale të mbledhura nga Grupi themeluar. 29 i Direktivës n. 95/46 / EC kanë miratuar më 17 maj 2001 për krijimin e kushteve minimale për mbledhjen e të dhënave personale në internet, dhe, në veçanti, mënyra, koha dhe natyra e informacionit që kontrolluesit e të dhënave duhet të sigurojnë për përdoruesit kur ata të lidhen me faqet e internetit, pavarësisht nga qëllimi.

Informacioni vlen vetëm për këtë faqe dhe nuk zbatohet për faqe të tjera të internetit të cilat arrihen nëpërmjet lidhjeve(link).
Duke vizituar dhe konsultuar faqen e internetit, në mënyrë implicite pranon trajtimin e të dhënave në përputhje me praktikat dhe proçedurat e përshkruara në këtë politikë të privatësisë.

Zotëruesi është përgjegjës për trajtimin

Në vazhdim të konsultimit të faqes , mund të përpunohen të dhëna për personat e identifikuar ose të identifikueshëm.
Titullari dhe përgjegjësi është Abramo Holding, i cili zotëron domain-in e kësaj faqe.

Vendi, koha dhe qëllimi i përpunimit

Trajtimi i faqeve web kerkohet përmes përdorimit të faqes me adresë ABRAMO Holding S.p.A. P.I. 02445990795; C.F. 05330751008;, faqja Kontakt

Asnjë e dhënë e mbledhur nga faqja e internetit nuk komunikohet ose shpërndahet. Informacioni personal dhënë nga përdoruesit të cilët kërkojne dërgimin e materialeve informative është përdorur për të kryer vetëm shërbimin ose sigurimin e kërkuar për kohën e nevojshme për zhvillimin e saj dhe përdoruesi gjithmonë mund të kërkojë ndërprerjen e trajtimit ose anulimin e tij.
Qëllimi i përpunimit të të dhënave janë në mënyrë rigoroze të lidhura me shërbimin
Në çdo kohë, gjatë navigimit, klikoni në linkun: Politika e privatësisë ju mund të ktheheni për të parë këtë faqe, e cila përshkruan trajtimin e të dhënave personale të përdoruesve.

Tipet e të dhënave

 • Të dhënat e navigimit

 • Sistemet kompjuterike dhe proçedurat softuerike që janë përgjegjëse për funksionimin e faqes, fitojnë gjatë operimit normal, disa të dhëna personale, transmetimi i të cilëve është nënkuptuar në protokollet e komunikimit në Internet.
  Bëhet fjalë për informacione që nuk janë mbledhur për identifikimin por nga natyra e tyre, munden që nëpërmjet përpunimit dhe shoqërizimit me të dhëna të mbajtura nga palët e treta, të identifikojnë përdoruesit.

  Në këtë kategori të të dhënave përfshien adresat IP ose emrat e domain-eve të kompjuterëve të përdorur nga përdoruesit të cilët lidhin me faqen, adresat URI (Uniform Resource Identifier) e burimeve të kërkuara, koha e kërkesës, metoda e përdorur për të paraqitur të kërkesën në server, madhësinë e të dhënave të marra në përgjigje, kodi numerik që tregon statusin e përgjigjes nga serveri (i suksesshëm, gabim, etj ...) dhe parametra të tjerë në lidhje me sistemin operativ dhe mjedisin kompjuterik.

 • Të dhënat e ofruara vullnetarisht

 • Të gjithë email-et fakultative dhe të dërguara në adresen/adresat e specifikuara në website-n e Abramo Holding nënkuptojnë marrjen e adresës/emailit të dërguesit që nevojitet për të kthyer përgjigje si dhe marrjen e çdo të dhëne tjetër personale që përmban emaili, të dhënë vullnetarisht nga vizitori/Klienti, nëse përmban të tilla.

 • Cookies

 • Përmes Faqes së saj, Abramo Holding nuk mbledh apo ruan cookies. Pra, cookies nuk përdoren për transmetimin apo marrjen e të dhënave personale, dhe asnjë cookie e çfarëdo lloji nuk përdoret për të ndjekur vizitorët e faqes

  Cookie të palës së tretë të Abramo Holding

  Abramo Holding nuk përdor reklamat publike . Kategoritë e përdorimit të cookie dhe tipi i përpunimit të të dhënave personale të palëve të treta rregullohen në përputhje me informacionin e dhënë nga kompanitë e përkatëse. Cookies të palëve të treta të transmetuara me anë të Abramo Holding janë cookies të vazhdueshme teknike ose të përkohshme. Ftohen përdoruesit të vizitojnë faqet e mëposhtme për të hyrë informacioni dhe të formave të pëlqimit të palëve të treta që vijojnë:

  Abramo Holding përdor shërbimet Google më poshtë të cilat prodhojnë cookie: YouTube, Google Maps, Analytics.

  Këtu janë link-et ku ju mund të gjeni informacion rreth cookie:

  Përdoruesit mund të zgjedhin të të disaktivizojnë cookie nëpërmjet linkeve të mëposhtme:

  • Google Analytics

  Shërbimet statistikore dhe web analytics që monitoron pjesëmarrjen dhe kohëzgjatjen e vizitave, më shumë shikime faqe dhe zonën gjeografike të origjinës së vizitorëve. Mbledh informacion anonime, cookies saj nuk kryejnë identifikimin e përdoruesit. Site është me aftësi të kufizuara funksionet e Google Analitycs kanë të bëjnë me raportet demografike të dhënave, interesat, remarketing, raportet mbi përshtypjet e Afisho Rrjetit Google dhe integrimin e Doubleclik Compaign Menaxher, si dhe funksione që lidhen me të dhënat demografike dhe raportet i interesave që të sigurojë të dhëna për moshën, gjininë dhe interesat e përdoruesve. Çdo e dhënë e mbledhura nga Google Analytics është transmetuar direkt në serverin e Google Inc dhe vendi nuk ka depozitë edhe për një kohë shumë të shkurtër, por mund të përdorin vetëm të dhëna të tilla në konsultim, pa asnjë mundësi për të redaktuar ose fshini ato.

  Zotëruesi i përpunimit të të dhënave është:
  Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway - Mountain View CA 94043 USA Referencat e dobishme për të kuptuar politikën e privatësisë së Google Analytics:

  Abramo Holding ka prezent në faqet e saj butonat socialë, pulsuesit të cilët shfaqen me ikonat e rrjeteve sociale dhe lejojnë përdoruesit gjatë navigimit të ndërveprojnë me një 'klik' me rrjetet individuale sociale.
  Prania e këtyre plug-ins përfshin transmetimin e cookies për dhe nga të gjitha vëndet që operohen nga palë të treta. Menaxhimi i informacionit të mbledhur në të tillë mënyrë do të administrohet nga Informative e tyre të veçanta, për të cilat përdoruesi ftoet për tu referuar, duke konsultuar faqet me linket më poshtë::

  Navigacioni i faqes i nenshtrohet marrjes dhe pëlqimit të informacionit shprehur nga përdoruesi në instalimin e cookies të palëve të treta në browser-it përkatës që krijohen nëpërmjet pikëpamjeve apo aktivizimit të butonave widget/Lidhje me rrjetet sociale apo aktivizimi për monitorimin nga produktet e Google.

 • Miratimi për përdorimin e cookies

 • Pëlqimi për përdorimin dhe instalimin e cookies në shfletuesin/browser-in tuaj manifestohet në një mënyrë të dyfishtë progresive:

  Përmes marrëveshjes së shkurtër të publikimit përfshirë në faqen kryesore ku cdo përdorues e lexon si vijon:Abramo Holding përdor cookies për të përmirësuar cilësinë e shërbimeve. Duke klikuar "OK" ju miratoni/pranoni përdorimin e cookie.

Përshkrimi i qëllimit të cookies të palës së tretë

Cookies të përdorura nga Google analytics

EmriPërshkrimiKohëzgjatja
_utma Monitorimi i vizitorëve unik, përditësohet sa herë që faqja ngarkohet 2 vite
_utmb Monitorimi i përdoruesve vizitorë të sesionit(session). Përfundon kur përdoruesi nuk është aktiv ne faqe për më shumë se 30 minuta. 30 minuta
_utmc Funksionon përveç cookie __utmb për të përcaktuar nëse ka një rishqyrtim i vizitorëve individuale. Zhduket në fund të sesionit dhe mbyll shfletuesin/browser
_utmz Siguron të gjithë informacionin e mëposhtëm për identifikimin e burimit të trafikut, për mbështetjen trafikut, fjala kyç të shtypura në qoftë se përdoruesi viziton faqen tuaj nga një motor kërkimi, etj 6 muaj
utmv E pranishme në konfigurimin e parazgjedhur të kodit të monitorimit 2 vite
cookieLaw Konsensusi Cookie: është popup i shkurtër informues 1 vit
aftzc Informacioni në formë anonime:të tilla si numri i vizitorëve të faqes, nga ata vijnë, faqet që vizitoni. 7 ditë
_ga Dallon përdorues unik. Gjeneron një numër të rastit si një identifikues të klientit. Gjenerohet në çdo kërkese të faqes në një faqe interneti dhe udhëzon vizitorin, sesionin dhe të dhënat e fushatës për raportimin e analizës së faqes. 2 vite
_utmt përdorur për të rregulluar shpejtësinë e kërkesës për shërbimin që kufizon mbledhjen e të dhënave në faqet e trafikut të lartë. 10 minuta
_gat_SitesTracker Analizë anonim i statistikave të navigimit Zhduket në fund të sesionit dhe mbyll browser-in

Përdoruesi mund të përzgjedh të çaktivizojë veprimin e instalimit Google Analytics në browser tuaj të ofruar nga Google. Për të çaktivizuar veprimin e Google Analytics, ju lutem referojuni në linkun e dhënë më poshtë: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout

Abramo Holding përdor cookies e mëposhtme për Google Maps

EmriPërshkrimiKohëzgjatja
NID Gjurmon numrin e vizitorëve 6 muaj
PREF memorizon opsionet në nivelin e zmadhimit që dëshironi 2 - 10 vjet
APISID Gjurmues:Ruan preferencat tuaja dhe informacionin e përdoruesit 2 - 10 vite
HSID Gjurmimi: Memorizon sjelljen dhe preferencat e shfletuesit të përdoruesit 2 - 10 vite
SID Gjurmimi: Ruan preferencat tuaja dhe informacione të përdoruesit 2 - 10 vite

Sigurimi opsional i të dhënave

Përveç rasteve kur specifikohet për të dhënat navigacion, përdoruesit janë të lirë të japin të dhënat personale të përmbajtura në "KONTAKT" të kërkojë çdo informacion ose të dhëna të tjera që mungojnë comunicazioni.Il mund të bëjë të pamundur për të përmbushur e nevojshme.

Në raste të veçanta (jo në kuadër të menaxhimit të zakonshëm të faqes) mund të ndodhë në pjesën e garantuesit për mbrojtjen e të dhënave personale apo autoritete të tjera publike lajm ose informacion në përputhje me ligjin që kërkojnë për monitorimin e përpunimit të të dhënave ose për nevoja të tjera (p.sh.. gjyqësore). Në këto raste Processor dhënat Abramo Holding do të mbahet nën një detyrim ligjor për të përmbushur kërkesat.

Politika e privatësisë

 • Metodat e trajtimit

 • Përpunimi i të dhënave personale bëhet me anë të përdorimit të kompjuterit apo elektronike mjetet, me logjikën e lidhur ngushtë me qëllimet e sipërpërmendura dhe, në çdo rast, për të siguruar sigurinë dhe konfidencialitetin e të dhënave, të cilat do të menaxhohen dhe të mjedisit të të cilit të mbrojtura qasje është nën kontroll të vazhdueshëm.

 • Të drejtat e palëve të interesuara

 • Përdoruesit e të dhënave personale të të cilëve i referohen kanë të drejtë në çdo kohë për të marrë konfirmimin e ekzistencës ose përndryshe lëndë e të dhënave të tilla dhe për të njohur përmbajtjen e origjinës, të verifikojë saktësinë e saj ose të kërkojë integrimin e saj ose përditësimin, apo rregullimi në pajtim me artin. 7 Dekreti legjislativ. N. 196/2003.

Njoftime dhe rishikime

Abramo Holding rishikon rregullisht politikat e saj të privatësisë, gjithmonë lidhen me detyrimet ligjore, zbatohen në lidhje me nevojën për të menaxhuar faqen specifike taksat zgjedhje dhe sipas rastit do të shqyrtojë këtë rregullore në lidhje me supervening ndryshime rregullatore, apo të nxitur nga "evolucioni i teknologjisë.
Ndryshimet në këto rregulla do të publikohen në këtë faqe në këtë faqe interneti.