Kompania

S
truktura organizative është e orientuar drejt ndarjes së një vizioni dhe strategjie të përbashkët. Stafi i korporatës koordinon aktivitetet e përqëndruara në grup, njësitë e biznesit mbajnë përgjegjësi operacionale në aktivitetet e prodhimit dhe të ofrimit të shërbimit. Një model i tillë na mundëson të bazojmë forcën tonë konkuruese në kulturën, vlerat dhe strategjitë e përbashkëta, duke mbajtur lart nivelin e fleksibilitetit operues për t`u përqëndruar në nevojat e klientëve tanë.
Në veçanti, përqëndrimi në koordinim na lejon ofrimin e produkteve dhe shërbimeve në integrimin e plotë. Njëkohësisht, decentralizimi i përgjegjësive operative garanton fleksibilitet organizativ, thjeshtësi në implementim dhe efektivitetit në prodhimin dhe ofrimin e shërbimeve.

Abramo Holding S.p.A. është kompania që zotëron, drejton dhe koordinon filialet e mëposhtme:

Abramo Customer Care S.p.A. është kompania që zotëron, drejton dhe koordinon filialet e mëposhtme:

Abramo nel mondo

Qeverisja

Giovanni Abramo

Presidenti i Grupit Abramo

Eugenio Mosca

CEO i Abramo Printim & Logjistika

Antonio Abramo

CEO i Abramo Customer Care


Vlerat tona

Klienti në qendër

I japim prioritet gjithmonë klientit duke i shërbyer në mënyrë të thjeshtë dhe profesionale. Klientët tanë na përshkruajnë ne si kompetent, të disponueshëm dhe partnerë aktivë.

Diversitet dhe kulturë e të punuarit në harmoni

Jemi një staf i zgjeruar ndërkombëtar dhe krijojmë një diversitet të vlerave. Shumë vizione përshtaten drejt një qëllimi të përbashkët, partneritet me klientët tanë.

Rritje personale dhe të mësuarit

Kemi ambicie për t`u përmirësuar vazhdimisht. Jemi në kërkim të fuqizimit të burimeve nëpërmjet target-imit të sesioneve të trajnimit dhe reagimeve të vazhdueshme, me qëllim përhapjen e kulturës së besimit dhe përgjegjësisë.

Ndryshimet dhe inovacioni

Ne shohim përpara për të ardhmen. Shohim ndryshimin si një mundësi për zhvillimin e individit dhe grupit.


Sistemi i Inteligjencës së Biznesit

abramo-services
“Klientët tanë operojnë në sektorë konkurrues, në varësi të luhatjeve të vazhdueshme të tregut. Ne përballojmë përkrah tyre sfidat e përditshme dhe ndërtojmë së bashku me ta biznesin e së ardhmes.”

Partnerët tanë kryesorë

Alitalia
Poste Mobile
Prime Secure
Sky
Blue Tree Hotels
Enel
Itaù
Banca Intesa Sanpaolo
BPER
Treccani
Gas Natural
Rai
Wind
Consip
PosteItaliane
Kabel Deutschland
RatePay
ENI
TIM
2iReteGas
ConTe
Roma Capitale
Armosia
Soris
Mercedes Benz
Fashion for Home
Postel
Readly
Springlane
The Kase
Zalando
Engie
Conad
Trony
Auchan